3/13/2012

Poetízate. Fran Alonso

Antoloxía da poesía galega contemporánea que se marca como obxectivo o achegamento dos lectores mozos ao xénero. Recolle unha ampla selección de poemas e poetas, de Rosalía a Antía Otero, dispostos por orde cronolóxica e seleccionados co criterio fundamental de atrapar aos que non len habitualmente poesía. A obra de oitenta poetas, maiormente aínda vivos e cun moi amplo espectro da poesía moza e máis actual, recóllese dunha forma non condicionada polo equilibrio estatístico da hipotética relevancia de cada autor, senón pola capacidade comunicativa do poema. De autores como Celso Emilio Ferreiro (nove poemas), Manuel Rivas ou Lupe Gómez aparecen varios textos, mentres que doutros autores incorpórase só un, ata un total de cento oitenta poemas.

Ningún comentario: